Thông tin về khóa học


Sau khi học xong, người học biết về nội dung tính toán gió lên nhà nhiều tầng, được định hướng để hiểu rõ hơn về các đáp ứng động lực học của công trình cao trên 40m, hoặc có tỷ số chiều cao công trình > 5 chiều rộng; từ đó trên nền tảng kiến thức về động lực học công trình, người học tính toán được một cách đầy đủ, chính xác và an toàn tải trọng gió lên nhà cao tầng, và tổ hợp chung với các tải trọng khác một cách đúng đắn để thiết kế công trình nhà cao tầng được an toàn, vững chắc.

Thời lượng 3 tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Xây dựng
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 3 tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Xây dựng
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Đánh giá

Vận dụng

Phân tích

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
Module 0

0,5h học trực tuyến

Giới thiệu khóa học

Module này giới thiệu đến người học thông tin về giảng viên, nội dung khóa học, thời lượng khóa học và tiêu chí đánh giá

Video, Slide

Module
Module 1

3,5h học trực tuyến

Tải trọng Gió và tác động

Module này giới thiệu đến người học Tải trọng Gió và tác động

Videos, Slides, Bài tập

Module
Module 2

3,5h học trực tuyến

Ứng xử động lực của công trình cao >40 m

Module này giới thiệu đến người học Ứng xử động lực của công trình cao >40 m

Videos, Slides, Bài tập

Gặp gỡ giảng viên

PGS.TS. Dương Hồng Thẩm

Faculty of Civil Engineering, Open University in Ho Chi Minh City

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Thiết kế kết cấu sàn bê tông cốt thép toàn khối

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quy hoạch đô thị

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Phong Thủy trong Xây dựng

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh