Thông tin về khóa học


Khóa học này nhằm trang bị cho người học kiến thức cơ bản về mối quan hệ giữa văn hóa và giao tiếp, qua đó rèn luyện kĩ năng giao tiếp với các cá nhân thuộc những nền văn hoá và cộng đồng văn hoá khác nhau.

Thời lượng 3 tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Ngôn ngữ
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 3 tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Ngôn ngữ
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Giao tiếp

Vận dụng

Phân tích

Sơ giao

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
Module 0

0.5 giờ học trực tuyến

Giới thiệu khóa học

Module này cung cấp cho người học các thông tin chung về khoá học

Videos, slides

Module
Module 1

5 giờ học trực tuyến

Văn hoá và giao tiếp trong thời kì toàn cầu hoá

Module này cung cấp cho người học các thông tin về văn hoá và giao tiếp trong thời kì toàn cầu hoá

Videos, slides, bài tập

Module
Module 2

5 giờ học trực tuyến

Môi trường liên văn hoá

Module này cung cấp cho người học các thông tin về môi trường liên văn hoá

Videos, slides, bài tập

Gặp gỡ giảng viên

ThS. Phan Thị Anh Thư

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Tiếng Indonesia 1

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh