Thông tin về khóa học


Khoá học Khái quát về Kinh tế vi mô cung cấp các kiến thức sơ lược về môn học kinh tế vi mô. Môn học Kinh tế vi mô có tính ứng dụng cao vào thực tế như giúp hiểu giá cả hàng hoá trên thị trường được hình thành như thế nào, các quyết định tiêu dùng hàng ngày của người tiêu dùng ra sao để tối đa hoá lợi ích cũng như các quyết định sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong các loại thị trường khác nhau sao cho tối ưu hoá lợi nhuận. Trong phạm vi khoá học này, khoá học cung cấp kiến thức sơ lược về cơ chế hình thành giá cả trên thị trường và lý thuyết về doanh nghiệp bao gồm lý thuyết sản xuất, lý thuyết chi phí và nguyên tắc tối đa hoá lợi nhuận của doanh nghiệp nói chung.

Thời lượng 3 tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Kinh tế
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 3 tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Kinh tế
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Xử lý thông tin

Phân tích

Giải quyết vấn đề

Vận dụng

Phân tích

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
Module 0

0.5 giờ học trực tuyến

Giới thiệu khóa học

Module này cung cấp cho người học các thông tin chung về khoá học

Videos, Slides

Module
Module 1

5 giờ học trực tuyến

Cầu cung và cân bằng thị trường

Module này giới thiệu về chủ đề: Cầu cung và cân bằng thị trường

Videos, slides, bài tập

Module
Module 2

5 giờ học trực tuyến

Lý thuyết về doanh nghiệp

Module này giới thiệu về chủ đề: Lý thuyết về doanh nghiệp

Videos, slides, bài tập

Gặp gỡ giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Phúc Doang

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Kinh tế vĩ mô

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh