Thông tin về khóa học


Khoá học này cung cấp các thông tin

Về lý thuyết: khái niệm, các phân hệ của Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp (ERP: Enterprise Resource Planning) và quy trình kinh doanh (cụ thể là: quy trình Mua Hàng) sẽ được đề cập.
Về thực hành: phần mềm mã nguồn mở Odoo ERP, sẽ được giới thiệu ở mức cơ bản, bao gồm hướng dẫn cài đặt phần mềm và phân tích cơ sở dữ liệu. Cụ thể là phân hệ Mua Hàng sẽ được giới thiệu chi tiết về quy trình và cơ sở dữ liệu trên Odoo ERP.

Thời lượng 3 tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Công nghệ thông tin
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 3 tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Công nghệ thông tin
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Phân tích

Vận dụng

Lập kế hoạch

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
Module 1

5h học trực tuyến

Giới thiệu khoá học

Module này cung cấp cho người học các thông tin chung về khoá học

Videos, slides

Module
Module 2

5h học trực tuyến

Tổng quan về Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)

Module này giới thiệu tổng quan về Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)

Videos, slides, bài tập

Module
Module 3

5h học trực tuyến

Giới thiệu về Phân hệ Mua Hàng

Module này Giới thiệu về Phân hệ Mua Hàng

Videos, slides, bài tập

Gặp gỡ giảng viên

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề