Thông tin về khóa học


Khoá học Sâu Hại Rau Và Một Số Biện Pháp Phòng Trừ sinh học thuộc một phần kiến thức chuyên ngành CNSH Nông Nghiệp-Môi Trường của chương trình đào tạo cử nhân ngành CNSH. Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về cây rau và về một số đối tượng sâu hại trên rau, phương pháp kiểm soát sâu hại theo biện pháp sinh học. Bên cạnh đó một số nội dung cơ bản liên quan phát triển nông nghiệp bền vững cũng được giới thiệu đến người học.

Thời lượng 3 tuần
Học phí miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Công nghệ sinh học
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 3 tuần
Học phí miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Công nghệ sinh học
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Xử lý thông tin

Phân tích

Đánh giá

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
Module 0

0,5h học trực tuyến

Giới thiệu khóa học

Module này giới thiệu đến người học thông tin về giảng viên, nội dung khóa học, thời lượng khóa học và tiêu chí đánh giá

Video, Slide

Module
Module 1

3,5h học trực tuyến

Giới thiệu về rau và một số loài sâu hại rau

Module này giới thiệu về rau

Videos, Slides, Bài tập

Module
Module 2

3,5h học trực tuyến

Giới thiệu các kiến thức cơ bản liên quan đến biện pháp sinh học và phát triển nông nghiệp bền vững

Module này Giới thiệu các kiến thức cơ bản liên quan đến biện pháp sinh học và phát triển nông nghiệp bền vững

Videos, Slides, Bài tập

Gặp gỡ giảng viên

TS. Nguyễn Ngọc Bảo Châu

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề