Thông tin về khóa học


Khóa học cung cấp cho người học kiến thức khái quát về văn hóa nước Anh và Hoa Kỳ bao gồm các lĩnh vực cơ bản như con người, lịch sử, xã hội, kinh tế, giáo dục. Khóa học cũng nhằm nâng cao vốn từ vựng và giúp người học có cơ hội luyện tập các kỹ năng ngôn ngữ như thuyết trình, phân tích, tranh luận,...

Thời lượng 7 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Ngoại ngữ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 7 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Ngoại ngữ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Giao tiếp bằng Tiếng Anh

Phát âm đúng tiếng Anh

Đọc, hiểu tài liệu tiếng Anh

Xử lý thông tin

Giao tiếp

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
1

Khoảng 1h học trực tuyến

Countries and the People

Trong Module này, người học sẽ được tỉm hiểu về đất nước và con người Anh và Hoa Kỳ

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
2

Khoảng 1h học trực tuyến

Geography

Module này giới thiệu đến người học thông tin địa lý của Anh và Mỹ

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
3

Khoảng 1h học trực tuyến

Attitudes

Trong Module này, người học sẽ làm quen với thái độ của công dân Anh và Mỹ trong quá trình phát triển lâu đời của hai nước này.

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
4

Khoảng 1h học trực tuyến

The Government

Module này giới thiệu đến người học hệ thống chính trị của Anh và Mỹ

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
5

Khoảng 1h học trực tuyến

Education

Trong Module này, người học sẽ được giới thiệu vệ hệ thống giáo dục của nước Anh và Mỹ, các trường Đại học nổi tiếng và có truyền thống lâu đời ở hai nước này

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Gặp gỡ giảng viên

TS. Huỳnh Công Minh Hùng

Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học ứng dụng

Đơn vị công tác: Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Mở TPHCM

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Tiếng anh căn bản 4

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tiếng anh căn bản 2

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tiếng anh căn bản 5

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tiếng anh căn bản 3

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tiếng Anh Căn Bản 1

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Anh ngữ du lịch

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Ngữ pháp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Luyện phát âm Anh - Mỹ

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Kỹ năng Nghe - Nói theo chủ đề

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh