Thông tin về khóa học


Khóa học Kế toán và doanh nghiệp là khóa học khởi đầu của ngành Kế toán. Nó hướng đến việc cung cấp kiến thức cơ bản và tổng quát về tổ chức và quản lý doanh nghiệp, vai trò của kế toán, kiểm soát và kiểm toán trong hệ thống quản lý. Bên cạnh đó, khóa học này cũng giới thiệu về những yêu cầu và hướng phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán, một lĩnh vực đa chiều với nhiều nhánh nghề nghiệp khác nhau.

Thời lượng 7 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Kế toán
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 7 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Kế toán
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Xử lý thông tin

Kiểm soát

Tổ chức

Hoạch định

Phân tích

Sắp bắt đầu

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
1

Khoảng 1h học trực tuyến

Doanh nghiệp và các bên có lợi ích liên quan

Module này trình bày khái niệm về doanh nghiệp và các bên có lợi ích liên quan

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
2

Khoảng 1h học trực tuyến

Môi trường kinh doanh – Các yếu tố chính trị, pháp lý, xã hội và công nghệ

Module này giới thiệu đến người học môi trường hoạt động của doanh nghiệp, các nhân tố tác động đến doanh nghiệp

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
3

Khoảng 1h học trực tuyến

Môi trường kinh doanh – Các yếu tố kinh tế

Module này giới thiệu đến người học cấu trúc của doanh nghiệp và các vấn đề cơ bản về văn hóa doanh nghiệp

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
4

Khoảng 1h học trực tuyến

Các vấn đề về cấu trúc doanh nghiệp, văn hóa tổ chức và quản trị công ty

Sau khi học xong Module này, người học có thể giải thích được vai trò của kế toán trong doanh nghiệp

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
5

Khoảng 1h học trực tuyến

Kế toán trong doanh nghiệp

Trong Module này, người học sẽ làm quen với một số vấn đề cơ bản về kiểm soát và tuân thủ trong doanh nghiệp

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
6

Khoảng 1h học trực tuyến

Kiểm soát nội bộ và kiểm toán

Module này giúp người học biết được những yêu cầu về năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Gặp gỡ giảng viên

PGS.TS. Vũ Hữu Đức

Lĩnh vực nghiên cứu: Kế toán quản trị, Kiểm toán, Kiểm toán nội bộ

Đơn vị công tác: Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Mở TPHCM

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Những vấn đề về kế toán thuế nhà thầu

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quản trị doanh nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tổ chức kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Thuế và nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Kế Toán Quản Trị Căn bản

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Kiểm toán căn bản

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tài chính hành chính sự nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Giá thành căn bản

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Kế toán tài chính 1

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh